Tiotusentals svenskar kan vara arbetsoförmögna på grund av amalgam

- utan att veta om det


Tiotusental svenskar har med hög sannolikhet så svåra hälsoproblem på grund av frigjort kvicksilver från amalgam att de är helt arbetsoförmögna. Orsaken till att dessa drabbas extra hårt är att de är genetiskt överkänsliga mot kvicksilver.

 

 

Alla läkare är medvetna om att olika läkemedel kan ge biverkningar som ibland kan leda till svåra hälsoproblem för en del av patienterna. Sjukvården har arbetat fram väl fungerande rutiner för att spåra och rapportera dessa fall. När ett läkemedel ger biverkningar tas det vanligen bort omgående från patientens behandlingsprogram och ersätts (i bästa fall) av ett annat som patienten tolererar bättre.

 

 

Orsaken till att en del patienter får biverkningar är att de genetiskt sett är överkänsliga mot olika ämnen. Vad man kan vara känslig mot varierar dock från person till person.

 

 

 
Ingen skillnad mellan biverkningar från läkemedel och biverkningar från amalgam

 

Den största risken att bli sjuk av sina amalgamfyllningar hänger samman med samma mekanismer som vid överkänslighet mot läkemedel – nämligen överkänslighet.

 

 

Vi har cirka 4 miljoner amalgambärare i Sverige. Överkänslighet mot frigjort kvicksilver från amalgam drabbar sannolikt upp till max 1 % av dessa.

 

 

- Tiotusentals amalgambärare kan vara arbetsoförmögna på grund av biverkningar från frigjort kvicksilver”, menar professor Maths Berlin, en av Sveriges främsta experter på kvicksilvers skadeverkningar. De allra flesta av dessa är sannolikt inte medvetna om att det frigjorda kvicksilvret är orsaken.

 

 

Professor Maths Berlin har lång och gedigen erfarenhet av vilka hälsoproblem kvicksilver ställer till med. Han har arbetat inom Världshälsoorganisationen med kvicksilverfrågor. Han har också haft uppdrag i Forskningsrådsnämndens rapport till Regeringen 1998 och nu senast i Dentalmaterialutredningen.

 

 

- Även om det rör sig om en mindre grupp av alla amalgambärare som får svåra hälsoproblem, blir det ändå rätt många som måste tas om hand, menar Maths Berlin.

 


- Det sorgliga är att de flesta amalgamskadade inte får någon hjälp alls från samhället.  Vilken cancer- eller hjärtsjuk person skulle acceptera att sjukvården vänder dem ryggen? Att läkaren förklarar att deras åkommor bara är inbillning? Ändå är det på det sättet många amalgamskadade hanteras förklarar Thomas Karlsson, generalsekreterare i Amalgamskadefonden.

 

 


Makthavarna har hittills valt att tiga ihjäl problemen

 

Amalgamproblemen har under en lång tid varit en mycket het potatis för regeringen, socialdepartementet och socialstyrelsen. Stora ansträngningar har uppenbarligen gjorts för att förhala, manipulera och mörklägga problemen.

 

 

Av någon anledning har makthavarna fått skrämselhicka när man insett att 4 miljoner svenskar har amalgam. Man har ansett att problemen är för stora och istället gjort det ödesdigra misstaget att tiga ihjäl problemen.

 

 

Det här tillvägagångssättet är ett mycket allvarligt övergrepp på svårt sjuka människor. Det är också ett allvarligt misstag att tro att samtliga 4 miljoner skulle behöva saneras omgående även om det naturligtvis är mycket olyckligt att så många människor går omkring med ett så lömskt gift som kvicksilver i sin mun.

 

 


Sverige saknar professionellt ledarskap för att ta hand om amalgamproblemen

 

Om en regering kan finna en orsak till att tiotusentals människor är arbetsoförmögna på grund av något som går att åtgärda, borde man rimligen avsätta stora resurser till att avhjälpa problemen.

 


Så har dock inte skett, vilket drabbar samtliga medborgare som via skattsedeln måste betala de drabbades sjukpenning och att patienterna ändå belastar vården.

 


Men framför allt drabbar det alla som har blivit svårt sjuka av sina amalgamfyllningar. Det drabbar också deras anhöriga och inte minst små barn som inte får det stöd och hjälp som en frisk förälder kan ge.

 

 


Dags att säga ifrån!

Det är verkligen dags att säga ifrån! När regeringens insatser för de drabbade uteblir måste vi bli många som sätter press på makthavarna. Vi måste också få fram ekonomiska resurser till att på ett effektivare sätt driva kampen mot amalgamet.

 

 

Genom att bli Månadspartner eller Stödmedlem hos Amalgamskadefonden kan du själv medverka till detta. Ingen gåva är för stor och ingen gåva är heller för liten.

 

 

 

Här kan du bli

 

Månadspartner

Stödmedlem

 

 

Läs mer om Individuell känslighet mot kvicksilver