Detta gör Amalgamskadefonden

 

Amalgamskadefonden är verksam inom flera olika områden. Klicka på det område nedan som Du vill veta mer om!

 

 

 

Vetenskaplig forskning

 

Amalgamskadefondens Vetenskapliga Råd 

 

Fri forskning

 

 

Opinionsbildning

 

Information till läkarna

 - för bättre vård åt amalgamskadade

 

Information till tandläkare och annan tandvårdspersonal

 

Information till allmänheten

 - saklig information till drabbade

 

Opinionsbildning 
Opinionen kan stoppa amalgamet!

 

 

Hjälp till drabbade

Amalgamskadefonden hjälper drabbade