Vad är amalgam, och varför är det farligt?

Amalgam är ett mycket gammalt tandlagningsmaterial som innehåller hela 50 procent kvicksilver. Det övriga innehållet kallas alloypulver och är en blandning av olika metaller.

 

Kvicksilvret är den giftigaste metall som finns, och är i särklass det farligaste ämnet i amalgamet, även om en del amalgamskadade kan ha besvär av andra komponenter också.

 

Dina amalgamfyllningar befinner sig i en varm miljö i munhålan. Därför läcker de ständigt kvicksilverånga som är mycket giftig. Läckaget ökar dessutom dramatiskt när du äter sur och varm föda, tuggar tuggummi och borstar tänderna. När du andas in följer kvicksilverångan med ner i lungorna i stor utsträckning och tas upp av blodomloppet som fördelar giftet ut i kroppen. Vart det än når ställer det sedan till skadeverkningar.

 

Världshälsoorganisationen (WHO) framhåller att amalgamfyllningar är den största källan till kvicksilverexponering för människor.

 

Amalgam med höga kopparhalter är extra farligt. Många har drabbats hårt av sådant amalgam. Fortfarande görs försök att höja kopparhalten i amalgam, trots att det är förbjudet.

hur vet jag om jag har amalgam i mina tänder?

Amalgamfyllningar är mörkt silverfärgade när de är nya. Med tiden förändras färgen till grå-svart på grund av korrosion. Om dina fyllningar är vita eller tandfärgade har du sannolikt plastkompositer eller keramiskt material i dina tänder.

På vilket sätt skadas vi av kvicksilvret?

Kvicksilver från amalgam når varje cell i kroppen och stör alla de komplicerade biologiska processerna i kroppen mer eller mindre. Ju större mängd kvicksilver som lagras i kroppen desto större är skadeverkningarna. Vart än kvicksilvret når i din kropp så ger det skador. Hjärna, njurar och immunsystemet drabbas värst. Kvicksilver är dessutom ett mycket starkt nervgift. Kvicksilvret vill också binda sig till det svavel du har i kroppen, och det leder till att funktionen i hormoner och enzymer störs. De som drabbas värst av amalgamet är de som rent immunologiskt är överkänsliga mot kvicksilver.

Drabbas alla amalgambärare lika hårt?

Läckaget av kvicksilver ökar dramatiskt från amalgamfyllningar som sitter bredvid guldkronor. Detsamma gäller även rotfyllningar som innehåller amalgam och mässingsstift. Orsaken till att läckaget ökar beror på att det i saliven bildas elektriska strömmar mellan de olika metallerna. Detta kallas för oral galvanism och kan förvärra dina hälsoproblem. Om man är överkänslig mot kvicksilver krävs det mycket små mängder för att ge symtom.

Vilka symtom kan man få?

Så länge du har amalgam i munnen ”bombarderas” ständigt olika delar av kroppen med giftet, och tränger till och med in i hjärnan. Hjärnan är mycket känslig för kvicksilver, det är också njurarna och hela immunsystemet.

 

Därför klagar amalgamskadade ofta på besvär som har med hjärnan att göra: Det kan gälla huvudvärk, synstörningar, trötthet, sämre minne, de blir lättirriterade, får koncentrationssvårigheter, blir mer aggressiva, känner oro och nedstämdhet, och har svårt att somna. Många är också mer infektionskänsliga, har muskel- och ledvärk, mag- tarmbesvär och kan känna metallsmak i munnen.

Hur kan jag få ekonomisk hjälp till amalgamsanering?

Om du misstänker att dina symtom kan bero på dina amalgamfyllningar kan du be din läkare att ansöka om saneringen enligt vanlig sjukvårdstaxa. Läs mer om hur det går till här.

 

Amalgamskadefonden har inga möjligheter att hjälpa dig med kostnaden för din amalgamsanering.

 

Cirka 80 procent av dem som amalgamsaneras får påtagligt förbättrad hälsa eller blir helt friska. Det tyder på att amalgamet är en viktig faktor för huvuddelen av kroniskt sjuka amalgambärare.

Var kan jag få tag i en läkare som är kunnig i amalgamsanering?

Många tandläkare saknar nödvändiga kunskaper om hur man skyddar sina patienter mot den giftiga kvicksilverångan vid amalgamsanering. Det finns idag ingen officiell utbildning i detta. Amalgamskadefonden varnar därför för oförsiktig amalgamsanering.

 

Här kan du finna några tandläkare som på egen hand har lärt sig hur man bör skydda patienterna vid amalgamsanering och som själva anser att de har kunskaper om säker sanering.

 

Amalgamskadefonden rekommenderar alla som är sjuka att gå igenom en ordentlig läkarundersökning. Detta gäller oavsett om du misstänker att dina problem beror på amalgamet eller ej.

Watch Dragon ball super